Energoinformační preparáty

Voda jako zdroj života už v dřívějších dobách přitahovala lidský rozum, neboť nic tak člověka nevzrušuje, jako život sám.

S vodou je spojeno vše živé na planetě. Podle mínění ruského vědce V. I. Vernadského se voda biosféry jeví jako samostatný, otevřený systém, udržující existenci života na Zemi.......více zde  

staňte se našimi partnery

PRODUKTY S OBSAHEM ENERGETICKÉ VODY, NESOUCÍ INFORMACI O PŮVODNÍM MATRIXU BUŇKY. DOSPĚLÝ ČLOVĚK MÁ V SOBĚ HMOTU 50 KG BUNĚČNÉHO MATRIXU.


Ruští vědci během posledních dvaceti let ve výsledku aktivního výzkumu role a mechanizmu účinku vody na lidský a zvířecí organizmus zjistili, že fáze spojené vody, její vysokoenergetické strukturované stavy, opravují průběh a intenzitu metabolických procesů v buňce. Voda udržuje jistou energetickou hladinu v buňkách, obnovuje a ochraňuje přírodní rytmy všech procesů, synchronizuje je v souladu s celkovým rytmem organizmu, spouští procesy dělení normálních buněk a smrt poškozených, zabezpečuje dobrý provozní stav bílkovin - enzymů, takže v celku normalizuje činnost celého organizmu.

Na základě teoretických a praktických výsledků byly rozpracovány a vyrobeny energo - informační vodní preparáty, které mají zvýšený obsah vysokoenergetické fáze "spojené" vody. Ta sbírá energii volných elektronů z atmosféry. Při vstupu do organizmu voda předá energii v podobě elektronového vichru podobným strukturám vnitřní tekutiny nebo receptorům volných elektronů erytrocytů. V souladu se zákony kvantové fyziky se energie dostává tam, kde je nejvíce potřebná a kde její deficit brzdí procesy životních funkcí, v důsledku čehož vznikají nemoci. Elektronové vichry současně s energií roznáší informaci každé buňce o stavu celého systému, jeho korekci a probíhajících změnách v celém organizmu, synchronizují práci mnoha biochemických procesů.

Informace a energie jsou předány v okamžiku a v celém objemu (holograficky), ale pro přestavbu práce buňky, orgánu, systému, je potřeba nějaký čas, protože rychlost biochemických reakcí je mnohem pomalejší. Ke zničení všech defektních bílkovin a vytvoření nových je v průměrném organizmu potřebný čas okolo třech měsíců. V každém konkrétním případě se čas, dávky i doba užívání preparátů liší. Vychází ze stavu a stupně narušení metabolických procesů.

Staňte se našimi partnery a zaregistrujte se. 

Jiný způsob získání produktů není možný

Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás prosím. Rádi se s vámi spojíme

Odborný poradce 

Mgr.Miroslav Šťastný

tel.: 777 124 418

e-mail: stastny@unitedpower.cz

tímto formulářem se spojíte přímo s p.Mgr. Šťastným. 


videa


vebináře na YouTube

katalog PowerMatrix

klikni na obrázek k otevření souboru