FVE pro bytové domy

V letošním roce vešla v platnost nová vyhláška týkající se sdílení elektřiny z fotovoltaické elektrárny pro bytové domy. Dosud bytový dům nemohl výhody fotovoltaické elektrárny využívat. Nyní už tomu tak je.

Bytový dům si musí na své schůzi fotovoltickou elektrárnu odsouhlasit. Stačí k tomu aby se projekt uskutečnil souhlas dvou třetin obyvatel ( hlasů spoluvlastníků). Ten, kdo by zájem neměl, nemusí se připojit.

Potřebným řešením je připojení přes alokační klíč – procentuální přerozdělení přebytků energie po tom, co se pokryje společná spotřeba, osvětlení, výtah a apod.

 1. První podmínkou pořízení FV elektrárny je vytvoření jednoho sloučeného odběrného místa dohodnutí na rozúčtování spotřeby energie mezi jednotlivé domácnosti.
 2. Druhou podmínkou je zvolení si jednoho distributora pro všechny byty. 

DOTACE PRO BYTOVÉ DOMY

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat ?

Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 15 000 za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč
 • za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

 • Podrobné podmínky poskytnutí dotace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele
 • Všechny potřebné dokumenty a formuláře najdete na stránce Dokumenty pro bytové domy