projekt na výrobu velkokapacitních baterií HE3DA

Magna Energy Storage a.s.

Jsme podporovatelé tohoto unikátního projektu.

Projekt Magna Energy Storage (M.E.S.) je projektem, který reaguje na zvýšenou celosvětovou poptávku po Li-ion bateriích. Tato zvýšená poptávka je vyvolána výrazným zlevněním fotovoltaických panelů potřebných na výstavbu fotovoltaických elektráren a také skutečností, že celkově také dochází          a v budoucnu bude ve větší míře docházet k odklonu od tradiční výroby elektrické energie (jako je výroba z jádra či z fosilních paliv) a jejich nahrazení výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů (jako je energie slunce či větru).

Bateriová technologie HE3DA umožňuje flexibilní nastavení parametrů bateriových článků tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům, jež musí bateriové úložiště sestavené z těchto článků splňovat. Společnost Magna Energy Storage zahajuje výrobu bateriových článků        s kapacitou 1 kWh, při rozšiřování výroby se počítá s články o kapacitě až 100 kWh. První vyráběné články budou s tloušťkou elektrody 1,7 mm (energy line), následovat budou články  s elektrodou až do 0,5 mm (power line). Cílem společnosti je nabídnout svým zákazníkům komplexní řešení koncových produktů, které umožní maximální využití benefitů, jež bateriová technologie HE3DA nabízí.


Zajímáte se o tento projekt ? 

Kontaktujte nás.     KONTAKT