projekt na výrobu velkokapacitních baterií HE3DA

Magna Energy Storage a.s.

Jsme podporovatelé tohoto unikátního projektu.


Projekt Magna Energy Storage (M.E.S.) je projektem, který reaguje na zvýšenou celosvětovou poptávku po Li-ion bateriích. Tato zvýšená poptávka je vyvolána výrazným zlevněním fotovoltaických panelů potřebných na výstavbu fotovoltaických elektráren a také skutečností, že celkově také dochází          a v budoucnu bude ve větší míře docházet k odklonu od tradiční výroby elektrické energie (jako je výroba z jádra či z fosilních paliv) a jejich nahrazení výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů (jako je energie slunce či větru).

Zajímáte se o tento projekt ? 

Kontaktujte nás.     KONTAKT


PODROBNÉ INFORMACE O OBJEDNÁVKÁCH NAŠICH POWERBOXŮ O KAPACITĚ 20,8KWH AŽ 250KWH

Vážení investoři, právě jsme zahájili přijímání objednávek na nákup naší technologie HE3DA. Nabídka je momentálně určena výhradně pro naše investory. Po vyřešení individuálních technických otázek si můžete uzavřít závaznou objednávku na dodávku Powerboxu. Věřím, že první komerční seznámení s technologií HE3DA Vám umožní více porozumět dané problematice a rovněž využijete instalace k šíření dobrého jména našeho projektu. Přeji mnoho efektivně uložených "kilowathodin" . 

Milan Rýdl jednatel společnosti Battery Unite

Bateriová technologie HE3DA umožňuje flexibilní nastavení parametrů bateriových článků tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům, jež musí bateriové úložiště sestavené z těchto článků splňovat. Společnost Magna Energy Storage zahajuje výrobu bateriových článků        s kapacitou 1 kWh, při rozšiřování výroby se počítá s články o kapacitě až 100 kWh. První vyráběné články budou s tloušťkou elektrody 1,7 mm (energy line), následovat budou články  s elektrodou až do 0,5 mm (power line). Cílem společnosti je nabídnout svým zákazníkům komplexní řešení koncových produktů, které umožní maximální využití benefitů, jež bateriová technologie HE3DA nabízí.


Seznam prezentací v Praze a v Horní Suché 

na měsíc září 2022


15.9. 2022 od 10:00 hod. do 11:45 hod.

19.9. 2022 od 10:00 hod. do 11:45 hod.

23.9.2022 od 10:00 hod. do 11:45 hod.

26.9.2022 od 10:00 hod. do 11:45 hod.

Seznam prezentací výrobní linky v Horní Suché:

Společnost MES, Průmyslová 7, Průmyslová zóna František, Horní Suchá

24.8.2022 od 13:00 hod. do 15:00 hod.

07.9. 2022 od 13:00 hod. do 15:00 hod.

20.9.2022 od 13:00 hod. do 15:00 hod.

30.9.2022 od 10:00 hod. do 13:00 hod.