Videa

Průmyslová podlaha HE3DA, postavená na WEBFLOORu je nyní úspěšně dokončena. Industry floor HE3DA, is completely successfully finish now. The revolutionary Czech patent WEBFLOOR for foundation of the new factory for production of HE3DA lithium batteries. Revoluční český patent WEBFLOOR, pomocí kterého byla založena nová továrna HE3DA na výrobu lithiových baterií.