Tepelná čerpadla

Přístup k energii, kterou využívají tepelná čerpadla, máme všichni. A užívat ji můžeme zdarma a bez následků na životním prostředí. Díky tepelným čerpadlům lze ušetřit až 60 % svých nákladů na vytápění domu a ohřev vody.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Klimatické podmínky v České republice jsou ideální pro instalaci právě těchto tepelných čerpadel. V nížinách jsou i v zimním období průměrné teploty kolem 4 °C. Nehrozí tedy nežádoucí zamrzání čerpadla. Strach z hlučného provozu není opodstatněný. Hodnota akustického tlaku nejmodernějších tepelných čerpadel typu vzduch/voda je pod 40 dB(A), což se rovná tikotu budíků, který slyšíte z dálky 2 metrů.