Dodávky baterií HE3DA začnou již letos. Výroba byla zahájena v prosinci 2019

Máte zájem zúčastnit se na tomto projektu ? Vyplňte tento dotazník, spojíme se s Vámi a poradíme jak se stát partnerem. Tento projekt je neveřejný, proto bude potřeba osobní kontakt.

Pouze pro kvalifikované investory

Prohlášení Battery Unite

Společnost Battery Unite s.r.o. (dále BU) oznamuje, že jako hlavní finanční parter a akcionář společnosti Magna Energy Storage a.s. (dále MES) úspěšně dokončila financování 1. fáze výstavby továrny na velkokapacitní výrobu akumulátorů HE3DA.

Společnost BU, jakožto správce majetku,

sdružila celkové prostředky především tuzemských investorů ve výši cca 1,4 mld. Kč a za tyto prostředky zakoupila do své správy upsané investorské akcie společnosti MES.

Společnosti MES toto financování umožnilo v minulých dvou letech realizovat kompletní výstavbu výrobní haly. V současné době se dokončuje kompletace výrobních linek a spuštění velkokapacitní výroby. Zkušební výroba a odlaďování jednotlivých výrobních kroků však již úspěšně probíhá od konce roku 2019. Aktuální situace související s šířením nemoci Covid 19 se MESu dotýká pouze na úrovni drobných zpoždění několika dodavatelů a pravděpodobně zapříčiní jen nepatrné zpoždění spuštění plné výroby.

Vzhledem k avizovaným požadavkům na produkci společnosti MES od jejích odběratelů, je potřeba přistoupit k rapidnímu navyšování produkce továrny. Společnost MES proto plánuje navýšení výrobních kapacit na 1,2 GWh do konce letošního roku a dále pak v nejbližších dalších letech postupně na 15 resp. 30 GWh výrobních kapacit ročně.

Společnost BU se rozhodla i nadále pokračovat ve finanční podpoře projektu MES a proto založila fond Clean Future Dividend Fund (dále CFDF) umístěný v holandské jurisdikci.

Tento fond bude primárně financovat navyšování výrobních kapacit společnosti MES a případně dalších návazných projektů v oblasti akumulace energie, obnovitelných zdrojů a rozvoje nanotechnologií. Objem prostředků, které fond plánuje zajistit, se pohybuje na úrovni 1-2 mld. EUR.

Společnost BU si i nadále zachovává úzké vazby s financováním projektu, protože se stala smluvním partnerem fondu CFDF na úrovni Portfolio manažera a bude se přímo podílet na výběru vhodného aktiva při směřování fondu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se budování tohoto jedinečného projektu účastní a samozřejmě také našim investorům, bez jejichž odvahy a vizionářského pohledu by nebylo možné dosáhnout takovéhoto úspěchu.

Za společnost
Battery Unite s.r.o.

 8.1.2020 

HE3DA: příprava výroby v Horní Suché

 zdroj  -------  Jiří Zilvar, redakce  https://www.tzb-info.cz/

Továrna zvaná Magna Energy Storage se dokončuje a první baterie typu HE3DA zde sjela z linky na konci roku 2019. V jaké fázi je stavba, jaké baterie se budou vyrábět a co se s nimi dá dělat?

V současné době společnost Magna Energy Storage (MES) dokončuje závod pro baterie HE3DA v Horní Suché na Ostravsku. Firma HE3DA je vlastníkem licence na baterie, společnost MES staví samotnou továrnu a získala práva k využívání patentů HE3DA. Společnost HE3DA vlastní zhruba 200 patentů.

Roční kapacita závodu v Horní Suché je 1,2 GWh, místo ale dovoluje přístavbu dalších hal a rozšíření výroby na 15 GWh, možná 30 GWh. Nejprve je ale třeba začít prodávat baterie a samozřejmě začít plnit finanční povinnosti vůči investorům. Rozšíření továrny na 15 GWh je otázkou zhruba pěti let.

Jen pro představu, o jak významný projekt jde. Výrobci baterií se snaží prolomit magickou cenu lithium-iontových (li-ion) baterií 100 dolarů za 1 kWh. Podle Radomíra Prusa, hlavního investora vývoje baterie HE3DA, lze české baterie vyrábět 1 kWh pod 100 dolarů. Dlouhodobý roční obrat 1,2 GWh továrny by tak mohl být kolem tří miliard Kč, 30GWh továrny 70 miliard Kč ročně. Dlužno ale dodat, že z počátku bude cena HE3DA baterií odpovídat současným li-ion bateriím na trhu, protože je nutné plnit zmíněné finanční povinnosti.

V každém případě hlad trhu po bateriích je obrovský a celosvětový trh s bateriemi v roce 2025 se odhaduje na 500 miliard dolarů.

Současně se připravuje stavba druhé továrny v americkém státě Nevada. Stavbu zajišťuje americký partner Power Orbital, který získal výhradní práva pro prodej baterií HE3DA v USA. Stavba začne na jaře 2020 a v lednu 2021 (pokud půjde vše dobře) má být schopna vyrábět 1,2 GWh baterií ročně. Hned poté však začne rozšíření továrny a v lednu 2023 se produkce zvedne na 2,4 GWh. Americký trh s bateriemi v roce 2025 se odhaduje na 40 miliard dolarů.


Velký zájem 

O baterie HE3DA byl na doprovodné výstavě Smart Energy Forum velký zájem. Před jejím stánkem se tvořily dlouhé fronty a vedly se zajímavé diskuze. 


HE3DA: České baterie pro NASA a příslib revoluce v obrněné technice

Česká společnost HE3DA, resp. americká odnož HE3DA USA, se dostala se svou 3D baterií do finále soutěže NASA iTech: Initiative to Find Innovative Ideas. České baterie se zejména díky své bezpečnosti a robustnosti hodí nejen pro aplikace ve vesmíru, ale také ve vojenství. 

České baterie HE3DA, které se letos probojovaly až do finále soutěže NASA iTech, cílí v současnosti primárně na průmyslové využití. Zástupci ze společnosti Magna Enegy Storage však ve čtvrtek 26.9.2019 ukázali, že jejich technologie je využitelná například také v automobilovém průmyslu. Články mohou dokonce pohánět i energeticky soběstačné domy. 

NASA vybrala 10 finalistů soutěže, kteří představí své nápady 7. - 8. října na fóru ITech NASA v Las Cruces v Novém Mexiku. Hlavní technologové z různých center NASA a průmyslu budou sledovat prezentace a setkávat se s účastníky.

Rozhodčí NASA poté vyberou tři vítěze soutěže iTech Cycle II v roce 2019 NASA.

Myšlenky předložené do tohoto cyklu NASA iTech se týkají čtyř hlavních technologických oblastí, včetně hustoty ukládání energie, energeticky účinných technologií, lékařských průlomů, radiační ochrany, zmírňování a hardwaru.

Pátá oblast, označovaná jako X-faktorové inovace, zahrnuje technologie, které se nezapadají do jiných témat, ale mohly by výrazně ovlivnit průzkum vesmíru.Certifikace našich baterii byla dokončena v institutu

 TÜV Rheinand.


Prus (HE3DA): 

Certifikace našich baterii byla dokončena v institutu TÜV Rheinand. Výrobu hodláme spustit do Vánoc

Datum: 01. 07. 2019 Čtěte více: https://www.solarninovinky.cz  


Baterie HE3DA se poprvé instalovaly v extrémních podmínkách pouště v Nevadě

Česká baterie se prosazuje v USA 

Unikátní české baterie HE3DA úspěšně prošly certifikací Českého vysokého učení technického (ČVUT). Akreditovaná měření ověřila deklarované kapacity, cyklickou stabilitu a prokázala shodu s neakreditovanými testy výrobce. Sériová výroba bude na konci letošního roku zahájena v největší evropské továrně na lithiové baterie a moduly záložních zdrojů Magna Energy Storage (MES) v Horní Suché u Havířova. "Baterie HE3DA prošly úspěšně opravdu průlomovým testem na ČVUT, zároveň jsou naše baterky na testování v německém TÜV a připravuje se atestace pro Spojené státy americké. To by nám mělo otevřít možnosti výroby v podstatě po celém světě," řekl hlavní akcionář projektu MES Radomír Prus.

Zároveň společnost HE3DA vytvořila strategickou alianci s univerzitou v Nevadě pro zabezpečení projektu, který podporovala i americká kosmická agentura NASA, v extrémních podmínkách nevadské pouště, v prostoru známém jako Camp David. Baterie ze zkušební linky v pražských Letňanech jsou úložištěm energie z obnovitelných zdrojů na základně, která se zabývá zkoumáním bakterií žijících v nevadských vroucích pramenech. "Bateriové úložiště je napájeno solární energií, geotermální energií, větrem nebo 20 kWh generátorem, pokud by úložiště nebylo dobíjeno z obnovitelných zdrojů. Ukazuje se, že baterie HE3DA může být dlouhodobě pod napětím, což je kritický parametr pro použití jako záložního zdroje v pohotovostním režimu, například v datacentrech, bankách nebo nemocnicích. Jsou tam extrémní podmínky od minus 15 stupňů po plus 50 stupňů Celsia," uvedl autor patentu HE3DA Jan Procházka.

Pokud baterie HE3DA potvrdí po zahájení výroby parametry, které její autoři uvádějí, mohla by se firma stát českým jednorožcem, tedy začínající společností s hodnotou vyšší než 1 miliarda dolarů. Unikátní technologie je založena na využití nanometeriálu, i díky tomu mají být české baterie bezpečnější bez rizika výbuchů a vzplanutí.

čti zde......

Starší články

https://www.novinky.cz

Evropská unie (EU) chce podpořit výzkum baterií pro elektromobily. Za tímto účelem chce nabídnout miliardy eur ve spolufinancování pro firmy na projekty velkokapacitních továren na jejich výrobu. V pondělí o tom napsal list Financial Times. 


Společnost HE3DA se stala jediným oficiálním českým zástupcem v Evropské bateriové aliance. 

Společnost HE3DA, která staví největší továrnu na výrobu revolučních lithiových baterií na Karvinsku, se letos stala členem Evropské bateriové aliance (EBA). Cílem EBA je vytvořit ideální podmínky pro vznik výrobních závodů baterií v Evropě a stát se konkurenceschopným kontinentem v produkci baterií vůči Asii a Severní Americe.