Připojte se s námi ke slunci. 

Vše za Vás vyřídíme i s garancí dotace a vy můžete být v klidu. 

C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

 řešení fotovoltaických elektráren, baterií, rychlonabíjecích stanic elektromobilů a integrované výroby vodíku.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: 

+420 777 160 260

info@unitedpower.cz

Je to jednoduché. Od vás potřebujeme pouze pár informací. Pak už se o všechno postaráme.

S naším technikem získáte přehled v možných dotacích a produktech (např. kombinace tepelných čerpadel s FVE a podobně) Získáte i projekt, detailní rozpočet, návrh smlouvy, energetický posudek, žádost o rezervaci výkonu v DS (ČEZ, Eon, PRE atd.) i návrh na financování. 

Náš technik Vám poradí, vysvětlí Vaše dotazy a připraví vše nutné k realizaci. Na návštěvu si udělejte cca 2 hodiny času a připravte si dokumenty jako je vyúčtování elektřiny, údaje o topení, spotřebě elektřiny i spotřebě Vašeho objektu. 

Přečtěte si jako první, co je nového

Princip fotovoltaických panelů

V čem spočívá princip výroby elektřiny ze světla, a tedy i princip solárních panelů? Elektron v polovodičovém materiálu, který ve svém atomu poslušně létá po oběžné dráze, je ze své dráhy vyražen fotonem ze slunečního záření. Máme polovodič (nejčastěji křemík), na kterém se difuzí vytvoří prolnutí materiálů typu P a typu N. Jeden má přebytek elektronů a druhý přebytek kladných děr (ano, klasická dioda). Do tohoto spojení narážejí fotony, které v diodě vytvářejí nerovnovážný stav. Díky němu elektrony putují k opačné elektrodě. Tam se vrhají do prázdných děr a hurá, vzniká proud. Je to zjednodušené vysvětlení, ale takto nějak funguje fotovoltaický efekt a solární panel: fotony, elektrony, díry, prásk a už to svítí.

Fotony vyrážejí elektrony a zapadají do děr trochu jako v kulečníku. Z toho všeho je na konci elektrické napětí.


Z historie solárních panelů

S fyzikálním principem fotovoltaiky je to podobné jako se spoustou jiných objevů. Známe ho už dlouho, ale dlouho taky nikdo nemohl přijít na to, jak ho rozumně využít. Objevil ho už v roce 1839 Alexander Edmond Becquerel. Tušíte správně, je to ten pán, podle kterého se jmenuje jedna z jednotek radioaktivního záření. Becquerel prokázal existenci infračerveného záření a pokusil se taky o první barevnou fotografii. Ještě důležitější byli asi pánové William Grylls Adams a Richard Evans Day, kteří na základě záření dokázali vytvořit elektrické napětí. Pořádně toho ale využila až kosmonautika.Jak funguje fotovoltaický neboli solární panel?

O soláru a solárních panelech se toho spousta namluví. Sluneční energie převedení díky fotovoltaickým panelům na elektřinu, budoucnost už dnes a podobně. Ale jak vlastně solární panely fungují? A opravdu budeme jednou topit světlem místo uhlím? Fotovoltaické panely měly původně napájet vesmírně družice, kvůli tomu je vymysleli...

Fotovoltaické panely měly původně napájet vesmírné družice, kvůli tomu je vymysleli. Ve vakuu totiž není zrovna moc možností, jak získat energii.. Čím asi tak topit, když jsou okolo miliony a miliony kilometrů vzduchoprázdna? Takže zbývá elektromagnetické vlnění, laici mu říkají světlo. Ještě by se možná dalo počítat s využitím slunečního větru, což je proud částic vylétávajících ze Slunce. Díky vysoké energii a obrovské gravitaci sviští rychlostí asi 450 km/s. Je to fofr, ale pořád jenom 0,15 % rychlosti světla samotného.