Bytové domy

NZÚ 2021 - 2030 Bytové domy

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to 10 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu a 10 000 Kč za každý 1 kWh el. akumulačního systému.

  • Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Kdo může žádat

  • Vlastníci stávajících bytových domů
  • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
  • Pověření vlastníci jednotek

Kolik získáte

  • Výsledná dotace závisí na instalovaném výkonu - může dosáhnout až 500 000 Kč
  • Za každý 1 kWp instalovaného výkonu - 10 000 Kč
  • Za každý 1 kWh elektrického akumulačního systému - 10 000 Kč