V Horní Suché byla v těchto dnech vyrobena první baterie, která je určena pro sériovou výrobu

 Jsme partneři společností, podporujících výstavbu Gigafactory společnosti

Magna Energy Storage a.s.( MES)

Baterie je proti první generaci z Letňan výrazně menší a lehčí. A to díky nové, odlehčené konstrukci. Rovněž obal již není z plastu, ale z hliníku, což ještě zvýší jak životnost tak nehořlavost . Baterie je vnitřně odizolovaná tak, aby splňovala kritéria pro vysokonapěťová zapojení . Bude to opravdu základní stavební prvek pro budoucí přestavbu světové energetiky .Slavnostní otevření továrny MES je plánováno na jaro roku 2020.Děkujeme všem investorům a příznivcům , kteří nám věřili a tento projekt podpořili. 

Milí přátelé a návštěvníci našeho webu, pokud se zajímáte o naše projekty a chtěli byste vědět víc, nebo se chcete stát partnerem, vyžádejte si od nás více informací. 

Rádi se s Vámi spojíme. Vyplňte kontaktní formulář.

President spol. HE3DA 

Pokud má český vynálezce Jan Procházka pravdu, jeho unikátní baterii HE3DA čeká skvělá budoucnost. Mimo jiné i na americkém trhu. Společnost HE3DA nyní jedná o výstavbě továrny na české baterie s vládou státu Nevada. Jan Procházka je přesvědčen, že díky jeho vynálezu vznikne zcel.........více zde

baterie HE3DA

Převratná inovace ve skladování energie

HE3DA® nanotechnologie využívá vysokou rychlost nabíjení a vybíjení nanomateriálů a výsledkem jsou superiorní bezpečnost a mnoho nových, dosud naprosto nemyslitelných vlastností Li-akumulátorových modulů.

HE3DA® nanotechnologická platforma posunuje hranice technických možností lithiové baterie vpřed o několik dekád.


Energetika

Technické a ekonomické parametry technologie HE3DA® umožňují masové využití v energetice. Parametry článků a celého bateriového systému mohou být nastaveny dle zákaznických specifikací, či dle potřeb daného segmentu.

Vyrovnávací a stabilizační velkokapacitní bateriový systém

Technické a ekonomické parametry technologie HE3DA® umožňují masové využití v energetice. Parametry článků a celého bateriového systému mohou být nastaveny dle zákaznických specifikací, či dle potřeb daného segmentu.

  • Vyrovnávání špiček
  • Regulace frekvence
  • Ostrovní sítě
  • Stabilizace obnovitelných zdrojů
  • Záložní zdroje
  • Volt/VAR regulace

zahájení výroby 2019

Velkosériová výroba baterií HE3DA bude zahájena již letos koncem roku. Jsme hrdí na to, že podporujeme tento projekt, který patří mezi české vynálezy. Věříme spolu s autorem patentu a s představiteli Battery Unite s.r.o., že tento český objev změní tvář Česka, Evropy i celého světa. 

HE3DA instaluje první výrobní linky a má novou vývojovou laboratoř na v gigatovárně na baterie v Horní Suché

Datum: 22. 05. 2019 Čtěte více zde....... Akumulace energie

časová osa ...


Vynález využívá vlastnosti nanomateriálů a separátorů, které umožňují použití mnohem větší tloušťky elektrod. Díky tomu získávají baterie širokou škálu nových konstrukčních možností a dosud nedosažitelných technických a ekonomických parametrů. Baterie mají delší dobu uchování energie s minimálními ztrátami, než dosavadní baterie. Jejich životnost je delší. Bezpečnost je zaručená především jiným materiálovým složením, které má mnohem vyšší tepelnou odolnost, navíc baterie se při nabíjení a vybíjení skoro nezahřívá. Ekologičnost baterie zase spočívá v tom, že materiály a konstrukce baterie umožňují 100% recyklovatelnost pevných částí a uzavřený životní cyklus baterie. Možná nejdůležitější vlastnost He3da baterie spočívá v 3D - prostorovém ukládání elektronů na větším povrchu a tím s vyšší hustotou uložení - oproti klasickému ukládání elektronů na povrchu tenkých folií, ve svitkových bateriích, které se dnes všude nejčastěji používají. Od tohoto i baterie získala své jméno: High Energy 3 D Acumulator, zkráceně HE3DA.