Výstavba Gigafactory MES výroba baterií              HE3DA               
Vysoko Energetický 3D Akumulátor

Zahájení výroby již koncem roku 2019 !!!

 Jsme partneři společností, podporujících výstavbu Gigafactory společnosti

Magna Energy Storage a.s.( MES)

Milí přátelé a návštěvníci našeho webu, pokud se zajímáte o naše projekty a chtěli byste vědět víc, nebo se chcete stát partnerem, vyžádejte si od nás více informací. 

Rádi se s Vámi spojíme. Vyplňte kontaktní formulář.

President spol. HE3DA 

Pokud má český vynálezce Jan Procházka pravdu, jeho unikátní baterii HE3DA čeká skvělá budoucnost. Mimo jiné i na americkém trhu. Společnost HE3DA nyní jedná o výstavbě továrny na české baterie s vládou státu Nevada. Jan Procházka je přesvědčen, že díky jeho vynálezu vznikne zcel.........více zde

baterie HE3DA

Převratná inovace ve skladování energie

HE3DA® nanotechnologie využívá vysokou rychlost nabíjení a vybíjení nanomateriálů a výsledkem jsou superiorní bezpečnost a mnoho nových, dosud naprosto nemyslitelných vlastností Li-akumulátorových modulů.

HE3DA® nanotechnologická platforma posunuje hranice technických možností lithiové baterie vpřed o několik dekád.


Energetika

Technické a ekonomické parametry technologie HE3DA® umožňují masové využití v energetice. Parametry článků a celého bateriového systému mohou být nastaveny dle zákaznických specifikací, či dle potřeb daného segmentu.

Vyrovnávací a stabilizační velkokapacitní bateriový systém

Technické a ekonomické parametry technologie HE3DA® umožňují masové využití v energetice. Parametry článků a celého bateriového systému mohou být nastaveny dle zákaznických specifikací, či dle potřeb daného segmentu.

  • Vyrovnávání špiček
  • Regulace frekvence
  • Ostrovní sítě
  • Stabilizace obnovitelných zdrojů
  • Záložní zdroje
  • Volt/VAR regulace

zahájení výroby 2019

Velkosériová výroba baterií HE3DA bude zahájena již letos koncem roku. Jsme hrdí na to, že podporujeme tento projekt, který patří mezi české vynálezy. Věříme spolu s autorem patentu a s představiteli Battery Unite s.r.o., že tento český objev změní tvář Česka, Evropy i celého světa. 

HE3DA instaluje první výrobní linky a má novou vývojovou laboratoř na v gigatovárně na baterie v Horní Suché

Datum: 22. 05. 2019 Čtěte více zde....... Akumulace energie

časová osa ...


Vynález využívá vlastnosti nanomateriálů a separátorů, které umožňují použití mnohem větší tloušťky elektrod. Díky tomu získávají baterie širokou škálu nových konstrukčních možností a dosud nedosažitelných technických a ekonomických parametrů. Baterie mají delší dobu uchování energie s minimálními ztrátami, než dosavadní baterie. Jejich životnost je delší. Bezpečnost je zaručená především jiným materiálovým složením, které má mnohem vyšší tepelnou odolnost, navíc baterie se při nabíjení a vybíjení skoro nezahřívá. Ekologičnost baterie zase spočívá v tom, že materiály a konstrukce baterie umožňují 100% recyklovatelnost pevných částí a uzavřený životní cyklus baterie. Možná nejdůležitější vlastnost He3da baterie spočívá v 3D - prostorovém ukládání elektronů na větším povrchu a tím s vyšší hustotou uložení - oproti klasickému ukládání elektronů na povrchu tenkých folií, ve svitkových bateriích, které se dnes všude nejčastěji používají. Od tohoto i baterie získala své jméno: High Energy 3 D Acumulator, zkráceně HE3DA.