United Natural Power s.r.o., je obchodní součástí firmy LOMINA A.G.


K 1.1.2020 byla celá LOMINA AG převzata konsorciem Evropských investorů.

I když nadále distribujeme produkty skupiny SUMEC (zejména Phonosolar), stává se LOMINA AG plně Evropskou organizaci s čistě Evropskými vlastníky

LOMINA A.G. byla od svého založení společným podnikem skupiny SUMEC a zajišťuje distribuci produktů a služeb SUMEC Group Corporation a dalších partnerských společností.

LOMINA A.G. má své hlavní sídlo ve Švýcarsku a formou organizačních složek je etablována v mnoha zemích Evropské Unie.