ENERETICKÁ NEZÁVISLOST

DÍKY FOTOVOLTAICE NA RODINNÉM DOMĚ

Fotovoltaická elektrárna na rodinném domě umožnuje domácnosti vyrábět vlastní elektřinu ze slunečního záření, tím pomáhá výrazně snížit náklady na energie a umožňuje

nezávislost na cenách elektřiny a stabilitu v případě výpadku proudu. Vyrobená energie, kterou domácnost v daném okamžiku nespotřebuje je ukládána do baterií

pro pozdější využití, nebo se prodá do distribuční sítě.

Na fotovoltaiku na rodinný dům můžete čerpat dotaci až 200 00 Kč.

ZÁLOHA POUZE 10% doplatek až po realizaci