UNITED NATURAL POWER s.r.o.

Název United Natural Power vystihuje koncepci sjednoceného působení všech přírodních obnovitelných zdrojů energie, prostřednictvím technických zařízení jako je ORC, elektroúložiště a geotermální zdroje.